Izpraševalec patent

Objavi sliko za Povzetek Kappos Potrditev zaslišanju

Povzetek Kappos Potrditev zaslišanju

Brian Fletcher na 29. julij 2009